سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Poor neighborhoods
سکونتگاه های فرودست شهری
نحوه نگرش به مسئله محله های فقیرنشین شهری معضل محله های تهیدستان شهری مسئله متحول و سیالی است که بنا بر مکان و زمان ساختیابی آن بازتاب و الگوهای کالبدی واجتماعی گوناگونی به خود می گیرد. گرچه در نظر اول ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها