سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Comprehensive Development Framework
تحلیلی بر راهبرد توسعه شهری(CDS) : ديد گاه بانک جهانی راهبرد توسعه شهری را می توان ديدگاه بانک جهانی درباره چارچوب جامع توسعه (CDF ) در مقياس نقاط شهری برشمرد، به نحوی که با تاکيد بر نقش شهر در رفاه ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها