سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاربری زمین
کاربری اراضی و محتوای طرح های کاربری زمین نحوه استفاده از زمین و کارکردی را که به آن تعلق می¬گیرد، کاربری زمین گویند. کاربری اراضی بررسی چگونگی استفاده از فضا در مقیاس منطقه در راستای شناخت تأثیر انسان بر محیط ...
کاربری زمین نحوه استفاده زمین را براساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری کاربری زمین گویند . بطور کلی به منظور دستیابی به ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگی با معیارهای تعیین شده ،عناوین کاربری های شهری طبق صورتجلسه تدقیق ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها