سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پیش بینی و آینده نگری
پیش بینی و آینده نگری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای پیشگفتار مقوله آینده نگری برحسب متن و فضای فرهنگی، اجتماعی با نام های متفاوت و متنوعی ظاهر گردیده است و اجماع مشترکی در باب نام و تعریف ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها