سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نوسازی بافت قدیم؛
سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌ هاي شهري در ايران  سياستها و برنامه‌هاي اجرايي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در قبل از انقلاب اسلامي (قبل از سال 1300 خورشيدي) مهمترين دورة توسعه در تاريخ شهر و شهرنشيني ايران كه ...
ديدگاههاي نظري پيرامون بهسازي و نوسازي بافت قديم - ارتباط بناهاي يادواره‌اي با محيط اطراف (نظريه كاميلوسيت) در اين نظريه شهر كليتي از اجزاست و براي نيازهاي فرهنگي، اعتباري ويژه وجود دارد. ميدان‌ها و خيابان‌هاي شهر به عنوان عناصر اصلي ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها