خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / بایگانی برچسب: نظریه های برنامه ریزی ؛

بایگانی برچسب: نظریه های برنامه ریزی ؛

 استعدادیابی توسعه مناطق جهت توسعه درونزای شهری

   استعدادیابی توسعه مناطق جهت توسعه درونزای شهری در اين مرحله با استفاده از ويژگي هاي جغرافيايي و خصوصيات شهري به تبيين و ترسيم بخش هاي شش گانه در منطقه شهري پرداخته شده و به کمک آن استعداد توسعه در هر بخش مشخص می گردد. اين نوع طبقه بندي منطقه …

توضیحات بیشتر »

جنبش نوشهرگرايی و اصول ۲۷ گانه آن

جنبش نوشهرگرايي به دنبال برخي واکنش هاي موضعي و رويکردهاي پراکنده در مقابل شيوه زندگي شهري، جنبش «نوشهرگرايي» يا «نيو اًربانيسم» به عنوان مهم ترين جنبشِ ضد حومه نشيني در اوايل دهه ۱۹۸۰ ظهور مي يابد و در اواسط دهه ۱۹۹۰ به شکلي فراگير گسترش پيدا مي کند. اين جنبش …

توضیحات بیشتر »

تبارشناسي مکاتب، نظريات و ديدگاه هاي توسعه درونزای شهر

تبارشناسي مکاتب، نظريات و ديدگاه هاي توسعه درونزای شهر از ميان ديدگاه هاي مختلف شهري، تعدادي از مکاتب در عين داشتن تفاوت ها و استقلال در اهداف و رويکردهاي خود؛ در رابطه با توسعه کالبدي شهرها به طور اعم و نقش و جايگاه توسعه­ درونزای شهر و کنترل محدوده شهر به …

توضیحات بیشتر »

مروری بر مبانی نظری پروبلماتیز(Problematization)

مقدمه یک علم زمانی در یک جامعه تاریخ پیدا می‌کند که بتواند خود را با مسأله های آن جامعه درگیر کند و در واقع تاریخ هر علم با پروبلماتیزه کردن یعنی کشف مسأله و طرح پرسش آغاز می شود. به بیان دیگر پروبلماتیزه کردن، بیان مسأله های عصری جامعه است. …

توضیحات بیشتر »

تئوری دولت در شهرسازی

تئوری دولت در شهرسازی تئوری دولت در شهرسازی از جمله موضعات نهادی و مهم در شهرسازی و برنامه ریزی اجتماعی است. نهاد دولت يكي از موضوعات مورد بحث در علوم سياسي است. بحث از منشاء دولت، اشكال دولت در طي تاريخ، سازمان دروني دولت ها، پايه هاي قدرت دولت و …

توضیحات بیشتر »

نظریه پایه اقتصادی در برنامه ریزی منطقه ای

نظریه پایه اقتصادی در برنامه ریزی منطقه ای      نظریه پایه اقتصادی را می توان بخشی از نظریه صادرات تلقی کرد.همچنین این مدل یکی از قدیمی ترین وساده-ترین روش های تعیین درآمد واشتغال بوده و تقریبا می توان آن را به عنوان اولین تئوری رشد اقتصاد منطقه ای نیز معرفی …

توضیحات بیشتر »

مصاحبه قوم نگارانه در شهرسازی کجاها باید استفاده کرد و چطور باید آن را تحلیل کرد

مصاحبه قوم نگارانه در شهرسازی مصاحبه قوم نگارانه در شهرسازی ممکن است در بسیاری از پروژه های تحقیقات کیفی به صورت غیر دقیق به کار برود اما در اینجا هدف ارائه ی یک توصیف دقیق و عمیق از عمل و زندگی روزمره می باشد. این اصطلاح را به انسان شناس …

توضیحات بیشتر »