سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نظریه های برنامه ریزی ؛
   استعدادیابی توسعه مناطق جهت توسعه درونزای شهری در اين مرحله با استفاده از ويژگي هاي جغرافيايي و خصوصيات شهري به تبيين و ترسيم بخش هاي شش گانه در منطقه شهري پرداخته شده و به کمک آن استعداد توسعه در ...
جنبش نوشهرگرايي به دنبال برخي واکنش هاي موضعي و رويکردهاي پراکنده در مقابل شيوه زندگي شهري، جنبش «نوشهرگرايي» يا «نيو اًربانيسم» به عنوان مهم ترين جنبشِ ضد حومه نشيني در اوايل دهه 1980 ظهور مي يابد و در اواسط دهه ...
تبارشناسي مکاتب، نظريات و ديدگاه هاي توسعه درونزای شهر از ميان ديدگاه هاي مختلف شهري، تعدادي از مکاتب در عين داشتن تفاوت ها و استقلال در اهداف و رويکردهاي خود؛ در رابطه با توسعه کالبدي شهرها به طور اعم و نقش ...
مقدمه یک علم زمانی در یک جامعه تاریخ پیدا می‌کند که بتواند خود را با مسأله های آن جامعه درگیر کند و در واقع تاریخ هر علم با پروبلماتیزه کردن یعنی کشف مسأله و طرح پرسش آغاز می شود. به ...
تئوری دولت در شهرسازی تئوری دولت در شهرسازی از جمله موضعات نهادی و مهم در شهرسازی و برنامه ریزی اجتماعی است. نهاد دولت يكي از موضوعات مورد بحث در علوم سياسي است. بحث از منشاء دولت، اشكال دولت در طي ...
نظریه پایه اقتصادی در برنامه ریزی منطقه ای      نظریه پایه اقتصادی را می توان بخشی از نظریه صادرات تلقی کرد.همچنین این مدل یکی از قدیمی ترین وساده-ترین روش های تعیین درآمد واشتغال بوده و تقریبا می توان آن را ...
مصاحبه قوم نگارانه در شهرسازی مصاحبه قوم نگارانه در شهرسازی ممکن است در بسیاری از پروژه های تحقیقات کیفی به صورت غیر دقیق به کار برود اما در اینجا هدف ارائه ی یک توصیف دقیق و عمیق از عمل و ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها