سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مکان یابی کاربری ؛
- شاخص هاي مکان یابی کاربری هاي شهري سازگاري: عمده ترین تلاش شهرسازي، مکان یابی براي کاربری هاي گوناگون در سطح شهر و جداسازي کاربری هاي ناسازگار از یکدیگر است.کاربری هاي که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می گیرند، باید ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها