سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مکانیابی کاربری ها ؛
   تئوری های مکانیابی کاربری ها  تئوري سیستمی شهر بعنوان یک پدیده در حال تغییر با چنان سرعتی دست خوش دگرگونی و تحول می باشد که دیگر برنامه ریزي و طرح ریزي رایج و معمولی نمی تواند پاسخگوي این تغییرات ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها