سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مكاني پارك ؛
- معيارهاي موثر در مكاني پارك هاي شهري برخی از الگوهای فضایی تخصیص مکانیابی عبارتند از: 1- الگوی کمینه فاصله ای  2- الگوی بیشینه تراکم  3- الگوی کمینه فاصله ای توان دار  4- الگوی کمینه فاصله ای محدودیت دار  5- ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها