سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مسکن پایدار
  2-14  بررسی شاخص های مسکن پایدار: 2-14-1   شاخص هاي کمي مسکن: شاخص هاي اين گروه شامل:تراکم خانوار در واحد مسکوني،تراکم نفر در واحد مسکوني،توسط تعداد اتاق در واحد مسکوني،تراکم نفر دراتاق،کمبود واحد مسکوني و نسبت رشد خانوار به رشد ...
مسکن پایدار : در مراحل اولیه شهرنشینی ، انسان ابزار لازم برای دخالت در طبیعت و برهم زدن تعادل آن را نداشت ، پس از آن نیز هنگامی که به طور محدود امکانات بشر افزایش یافت، از ایجاد تغییر و ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها