سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مدیریت شهری
نظریه های مربوط به مدیریت شهری: مديريت شهري همزمان با آغاز اولين شهرنشيني آغاز شد.اگرچه در ابتدا شهر نشيني ودر كنار آن مديريت شهري از پيچيدگي خاصي برخوردار نبود ولي با گذشت زمان و آغاز شهرنشيني گسترده مديريت شهري نيز ...
نظریه های مربوط به مدیریت شهری: مديريت شهري همزمان با آغاز اولين شهرنشيني آغاز شد.اگرچه در ابتدا شهر نشيني ودر كنار آن مديريت شهري از پيچيدگي خاصي برخوردار نبود ولي با گذشت زمان و آغاز شهرنشيني گسترده مديريت شهري نيز ...
سیستم مدیریت شهری منظور کلی از سیستم مدیریت شهری عبارت است از : یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و ذی ربط در ابعاد مختلف  اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با ...
مفهوم مدیریت: اصطلاح مدیریت به معنی فرآیند انجام کارها به طور اثر بخش و کارآمد به وسیله دیگران است. در تعریف مدیریت، اصطلاح فرآیند نشان دهنده فعالیت های اولیه ای است که مدیر آنها را اجرا می کند. این فعالیت ...
اهداف مدیریت شهری برآیند نهایی کلیه اقدامات و فرآیند های مدیریت شهری، رفاه جامعه شهری است. این رفاه را می توان در حوزه های زیر پیگیری و ارزیابی کرد:       -   افزایش رفاه هر یک از گروه های جوامع شهری ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها