سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مدیریت شهری؛
مديريت شهري: مديريت شهري عبارت است از سازماندهي عوامل و منابع براي پاسخگويي به نيازهاي ساكنان شهر (صرافي و عبدالهي ، 1387: 121). مهمترين هدف مديريت شهري را مي توان در ارتقاي شرايط کار و زندگي جمعيت ساکن در قالب ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها