خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / بایگانی برچسب: مدل های کمی ؛

بایگانی برچسب: مدل های کمی ؛

شبکه های عصبی ، سلول های خودکار و فازی در مدلسازی رشد شهری

۱-۱ شبکه های عصبی ۱-۱-۱ شبکه های عصبی ، سلول های خودکار و مدلسازی رشد شهری در این قسمت مروری بر ادبیات شبکه های عصبی و نقش تعیین رشد شهری با شبکه عصبی با توجه به نقش آن در مدل سازی شهری داشته و به جنبه های مختلف آن پرداخته …

توضیحات بیشتر »

مدل سازی شهری با SLEUTH بر اساس سلول های خودکار

۱-۱ سلول های خودکار و مدلسازی شهری این بخش بر پیشرفت ها ی عمده ای که در زمینه مدل سازی شهری با SLEUTH  از طریق سلول های خودکار اتفاق افتاده است تمرکز می کند. در ابتدا پیشرفت های اخیر مدلسازی رشد شهری بوسیله سلول های خودکار ارایه شده  و در …

توضیحات بیشتر »

کاربرد مدل در شهرسازی با تاکید بر مدلسازی شهری پویا (دینامیک شهری)

  ۱-۱ ماهیت مدل ها   اساسا مدل نمادی از واقعیت است(Benders 1996). مدل مهمترین ویژگی های وضعیت دنیای واقعی را به صورتی ساده و کلی بیان می دارد و برداشتی است از واقعیت که برای توضیح مفاهیم و تقلیل  پیچیدگی جهان به نحوی که قابل درک بوده و ویژگی …

توضیحات بیشتر »

روش ضریب مکانی

روش ضریب مکانی[۱] : این روش برای شناسایی بخش پایه درمناطق مختلف به کارمی رود و یکی ازمعروفترین نظریه های رشداقتصاد پایه است. این نظریه تأکید خاص برتفکیک فعالیت های پایه ای و بقیه به عنوان فعالیت های غیرپایه ای دارد. مدل ( (L.Q یا ضریب مکانی ازرابطه زیربدست می …

توضیحات بیشتر »

تجزیه و تحلیل سهم افتراقی( Shift Share Analysis)

تجزیه و تحلیل سهم افتراقی( Shift Share Analysis) تجزیه و تحلیل سهم افتراقی( Shift Share Analysis) یکی از مدل های اقتصادی در مطالعات منطقه ای و شهری است. که تجزیه  و تحلیل مدل اقتصاد پایه در درجه اول برای اطلاعات سال واحد به کار گرفته می­شود،مشخصات اقتصادی منطقه ای جمع …

توضیحات بیشتر »

تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP تعاریف و تاریخچه و نحوه محاسبه آن

تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP تحلیل سلسله مراتبی فازی   یکی از مدل هایی است که در آن افراد خبره از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می‌نمایند، اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امکان انعکاس سبک تفکر …

توضیحات بیشتر »