سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مدل های کمی ؛
1-1 شبکه های عصبی 1-1-1 شبکه های عصبی ، سلول های خودکار و مدلسازی رشد شهری در این قسمت مروری بر ادبیات شبکه های عصبی و نقش تعیین رشد شهری با شبکه عصبی با توجه به نقش آن در مدل ...
1-1 سلول های خودکار و مدلسازی شهری این بخش بر پیشرفت ها ی عمده ای که در زمینه مدل سازی شهری با SLEUTH  از طریق سلول های خودکار اتفاق افتاده است تمرکز می کند. در ابتدا پیشرفت های اخیر مدلسازی ...
  1-1 ماهیت مدل ها   اساسا مدل نمادی از واقعیت است(Benders 1996). مدل مهمترین ویژگی های وضعیت دنیای واقعی را به صورتی ساده و کلی بیان می دارد و برداشتی است از واقعیت که برای توضیح مفاهیم و تقلیل  ...
روش ضریب مکانی : این روش برای شناسایی بخش پایه درمناطق مختلف به کارمی رود و یکی ازمعروفترین نظریه های رشداقتصاد پایه است. این نظریه تأکید خاص برتفکیک فعالیت های پایه ای و بقیه به عنوان فعالیت های غیرپایه ای ...
تجزیه و تحلیل سهم افتراقی( Shift Share Analysis) تجزیه و تحلیل سهم افتراقی( Shift Share Analysis) یکی از مدل های اقتصادی در مطالعات منطقه ای و شهری است. که تجزیه  و تحلیل مدل اقتصاد پایه در درجه اول برای اطلاعات ...
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP تحلیل سلسله مراتبی فازی   یکی از مدل هایی است که در آن افراد خبره از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می‌نمایند، اما باید به این نکته توجه داشت ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها