سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فقر شهری
تحلیلی بر فقر شهری و مشخصه ها و نماگرهای آن
فقر شهری Urban Poverty در سال 2007 ، برای نخستین بار جمعیت شهری و روستایی جهان برابر شد. رشد جمعیت شهری افزایش می یابد و پیش بینی می شود که تا سال 2030 به پنج میلیارد نفر برسد. براوردها نشان ...
فقر شهری و علل ایجاد آن مفهوم فقر شهری و ویژگی های ان امروزه در تلاش جهت تحقق توسعۀ انسانی، سنجش و تعیین فقر شهري موضوعی است که درسیاست گذاري و مدیریتِ توسعۀ انسانی در بسیاري از کشورهاي مواجه با ...
درک فقر شهري گرچه همچنان براي سازمان‌هاي دولتي و بين‌المللي تعريف، اندازه‌گيري و نظارت بر فقر بر اساس سطوح درآمد فرد يا خانوار، و يا سطوح مصرف امري مرسوم به شمار مي‌آيد، در 10 الي 15 سال گذشته نقايص اين ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها