سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فضای شهری ؛
2-5  كاوش و مقايسه آراء انديشمندان و نظريه پردازان شهري در ارتباط با فضاهاي شهري در اين بخش تلاش شده است، آراء انديشمندان را بر طبق مفهوم اصول عملكرد و اصول طراحي فضاهاي شهر بيان شود: 2-5-1- لوكربوزيه: مفهوم فضاي ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها