سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرم ساختمان ها در اقلیم های ممتفاوت
فرم ساختمان ها در اقلیم های متفاوت
فرم ساختمان ها در رابطه با اقلیم های چهارگانه ایران در تعیین مناسب ترین فرم ساختمان باید به این نکته توجه نمود ، که بهترین شکل ساختمان شکلی است که کمترین مقدار حرارت را در زمستان از دست بدهد و ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها