سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح كالبدي ملّی ايران
  1 – 4-  منطقه بندي در ايران 1 – 1 – 4-  منطقه بندي سرزمين كشور ايران در طرح كالبدي ملّي ايران در ( ط ك م ا ) ، براي انجام مطالعات منطقه اي، سراسر كشور به 10 ...
مشخصات طرح كالبدي ملّي ايران   1 – 3 -  شكل گيري "در خرداد ماه سال 1369 تهيّه چارچوب  نظري و شرح خدمات "طرح پيشنهادي  سرزمين" يا "طرح كالبدي ملّي و منطقه اي" از سوي واحد شهرسازي و معماري وزارت ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها