سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحي شهري
مؤلفه‌ي تجربي – زيبايي شناختي كيفيت طراحي شهري كيفيت محيط كالبدي – فضايي فرم و شكل شهر كار اصلي طراحي شهري، تعيين شكل مطلوب براي شهر است. اگرچه طراحي شهري به غير از مقياس شهر و مناطق شهري در دو ...
مؤلفه‌هاي عملكردي كيفيت طراحي شهري دسترسي: دسترسي يكي از مهمترين خصوصيات يك شهر خوب است. دسترسي را مي‌توان بصور مختلف تقسيم‌بندي كرد: دسترسي به افراد، دسترسي به فعاليت‌ها، دسترسي به كالاها و منابع، دسترسي به اماكن و دسترسي به اطلاعات. ...
مؤلفه‌هاي سازنده كيفيت طراحي شهري تعريف كيفيت: مي‌توان كيفيت يك شيء را اينگونه تعريف نمود: مجموعه‌اي از خصوصيات يا صفات مشخص كه باعث متمايز كردن يك شيء از اشياء ديگر شده، ما را قادر مي‌سازد كه در مورد برتري، مشابهت ...
خصوصيات عمده‌ي طراحي شهري: (بحرینی،29، 1382) - حوزه‌ي فعاليت طراحي شهري، چه هنگامي كه در بخش عمومي (دولت) باشد و چه هنگامي كه توسط بخش خصوصي صورت گيرد، فضاهاي عمومي شهر است. - چارچوب زماني فعاليت‌هاي طراحي شهري كه اغلب ...
فرآيند طراحي شهري فرآيند: فرايند به معني مجموعه فعاليت‌هاي منسجم و صريحي است كه هدف و راه‌حل را بهم پيوند مي‌دهد. بعبارت ديگر تسلسل منطقي و هدفمند تعدادي فعاليت را فرآيند مي‌گويند. (بحرینی،79، 1382) توجهي كه امروزه در اكثر كشورهاي ...
تعاريف طراحي شهري و حوزه‌ي فعاليت آن خصيصه‌ي بخش و جزء گرايانه بودن، ويژگي عمده‌ي تعاريف اوليه (تعاريف متقدمان) از طراحي شهري بوده است. (گلکار،9، 1378) طراحي شهري در دوران اوليه‌اش از ديدگاه رشته‌ي معماري به عنوان معماري بزرگ يعني ...
زمينه‌هاي شكل‌گيري طراحي شهري بشر از همان آغاز تمدن و شهرنشيني خود بر اساس فطرت خويش و به پيروي از آنچه در طبيعت مي‌ديد تمايل به ايجاد نظم و نظام‌دهي را در آنچه مي‌ساخت هدف قرار داد. حرفه‌ي طراحي شهري ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها