سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شهرهای جديد
1-1      نظريه هاي مرتبط با ايجاد شهرهاي جديد بررسي مباني تئوريك يك موضوع از اصلي ترين بخش هاي يك پژوهش مي باشد ، چراكه پژوهشگر را با چرايي و چگونگي شكل گيري نظريه ها و روند تحول آن آشنا مي ...
1-1      تحليل بر عملكرد ناموفق نقش شهرهاي جديد در ايران، توجه به نقش شهرهاي جديد در شكل گيري سكونتگاه هاي منطقه شهري سابقه اي حدود 30 ساله دارد و نخستين توجهات به اول دهه 50 شمسي يعني زمان تهيه طرح ...
1-1      ویژگی های شهرهای جديد 1-1-1    خودكفا بودن يكي از ويژگي‌هاي مهم شهرهاي جديد در بريتانيا خودكفا بودن آنهاست. در متون مربوط به شهرهاي جديد، خودكفايي هم از نظر موجود بودن فرصت‌هاي شغلي در هر شهر جديد تعريف شده است ...
  1-1      اهداف ايجاد شهرهاي جديد به طور کلی عمده‌ترين اهداف احداث شهرهاي جديد عبارتند از: 1- جلوگيري از رشد بي‌رويه شهرها و ارائه يك طرح كالبدي مناسب در سطح ملي و منطقه‌اي: رشد روزافزون جمعيت و توسعه نيازهاي اجتماعي ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها