سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شهرسازی اسلامی ؛
تأثير مساجد بر بافت شهر: روند شكل‌گيري و تأثير مسجد بر بافت و ساخت شهري و متقابلاً تأثير معماري و شهرسازي بر ساخت مسجد در بافت قديم شهر مشهد تا اواخر دوران قاجاريه قابل توجه است. تا اين زمان بافت ...
سلسله مراتب قرارگيري مساجد در شهر: بناهاي مذهبي يكي از اساسي ترين عناصر بافت، ساخت و شكل شهرها بوده و هستند. تداوم حضور بناهاي مذهبي در شكل شهر از ظهور اولين شهرهاي شناخته شده تا امروز، با حيات شهر عجين ...
هويت مساجد در شهرسازی اسلامی مروري اجمالي بر تاريخ مكاتب و جهان بيني ها و اديان نشان مي دهد كه جملگي آنها نافي آن دسته از مؤلفه‌هاي هويت ايدئولوژيكي موجود جوامع بوده اند كه در تقابل با مباني آن‌ها عمل ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها