سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شعاع عملكردی کاربری ها
جدول شماره 21-  عملكرد مجاز كاربري هاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري رديف نوع كاربري مقياس تعريف 1 مسكوني محله سكونتگاههاي تك واحدي و مجتمع هاي چند خانواري و آپارتماني چندواحدي و خوابگاههاي دانشجويي خارج از محوطه دانشگاه 2 ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها