سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سکونتگاه­های خودرو
اهمیت و کارکردهای بخش غیر رسمی و نقش آن تأمین مسکن و شکل دهی سکونتگاههای خودرو علیرغم آنکه برخی صاحبنظران بر مبنای تعاریف و شاخص های فوق الذکر اصولاً مسکن و سکونتگاه غیر رسمی را واژگان مناسبی جهت توضیح پدیده ...
زمینه ­ها و ابعاد ­اقتصادی سکونتگاه­های خودرو غالب نظریات و دیدگاهها ویژگی ها و مشخصات شهر و شهر نشینی جهان توسعه نیافته (جهان سوم) را که برخاسته از ویژگی و شرایط اقتصادی این کشورهاست به عنوان عامل اساسی و بنیادی ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها