سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ساختار فضایی شهر؛
ساختار فضایی شهر ساختار فضایی شهر نظم و رابطه بین عناصر کالبدی وکاربری ها را در مناطق مختلف شهری نشان می دهد، این ساختار از برآیند نیروهای موثر طی زمان در فضا شکل می گیرد(بحرینی، 1383: 131). ساختار فضایی محصول ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها