سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روش تهیه داده های مکانی
روش تهیه داده های مکانی روشهاي بر مبناي بررسي زميني و سنجش از راه دور  Ground-based and Remote Sensing Methods براي تأمين اطلاعات مورد نياز مثالهاي بالا يك محدوده وسيعي از روشها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال: مصاحبه‌هاي ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها