سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حمل و نقل شهری ؛
1- مباني ارتباطات ماهيت جهان‌ ممكنات‌ بر ارتباط استوار است‌ و به‌ لحاظ وجود ارتباط است‌ كه‌ رابطه‌ علت‌ و معلولي‌ به‌ منصه‌ ظهور مي‌رسد. به‌ زبان‌ ديگر منشاء هر معلولي‌ ارتباطي‌ است‌ كه‌ با علت‌ يا علل محيط اطراف‌ ...
                ارائه راهبردهای کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه در حل مسائل پراکنده رویی با تاکید بر TOD   transportation behavior connection طرح مسئله راهبردهای کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه جهت ...
رابطه فرم شهری و حمل و نقل عمومی   رابطه فرم شهری و حمل و نقل عمومی رابطه ای است با همبستگی مثبت؛ به منظور درک بهتر مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و ارائه تعریفی از آن ...
  1-1- معرفی توسعه حمل و نقل محور طی چند سال اخیر، محبوبیت زیادی کسب کرده به عنوان ابزاری که می­تواند پاره ای از مشکلات شهری از قبیل انبوهی ترافیک، آلودگی هوا، بد مسکنی و بی مسکنی و پراکنده رویی ...
2-1- مدل های برنامه ریزی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه  متفاوت با مدل های مرسوم تخمین تقاضای سفر است که برای پیش بینی الگوهای ترافیک به کار می­روند زیرا ...
برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه رابطه حمل و نقل و کاربری زمین به صورت جدایی ناپذیری با یکدیگر مرتبط اند(ICF,2005: 4). 4.1.1. برنامه ریزی پتسی هیلی (1988) برنامه ریزی را به عنوان "یک میانجی‌گر برای تضاد علایق ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها