سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جغرافیای شهری
سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری دیوید هربرت و دیوید اسمیت جغرافیدانهای معروف انگلیسی در تحلیل مسائل جغرافیای شهری از سطوح چهارگانه‌ای نام می‌برند که بدین شرح است: 1- اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری: در این نگرش به تاکید بر ایدئولوژیها، ...
قلمروهای جغرافیای شهری: شهرنشینی و شهرگرائی، سکونتگاههای انسانی را شکل دوباره می‌بخشد. شهرنشینی علت و محصول تغییرات مهمی است که از پراکندگی جغرافیایی مردم و فعالیتهای اجتماعی ـ اقتصادی آن‌ها را در مکان ویژه‌ای به وجود می‌آیند. شاید بتوان پدیده ...
مبانی جغرافیای شهری تاکنون درباره جغرافیای شهری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. آنچه در زیر می‌آید تعاریف مورد پذیرش اغلب جغرافیدانان در دنیای علم است. 1- جغرافیای شهری بر نظام فضائی و موقع شهر تاکید دارد و مانند دیگر شاخه‌های ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها