سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزایر حرارتی شهری
1-1-1-     عوامل موثر بر جزایر حرارتی شهری برای ایجاد جزایر حرارتی شهری چندین دلیل وجود دارد. پیش از ذکر عوامل مختلف در تشکیل جزایر حرارتی ابتدا به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر کاهش یا افزایش جزایر حرارتی پرداخته می شود. ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها