سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

توانمندسازی سکونت گاه های غیر رسمی
  - اصول هادي سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران بازنگري سياستهاي موجود و تامين فضاي شهري برنامهريزي شده براي كم درآمدها. نقش تسهيل كننده و هدايتگر بخش دولتي – عمومي . بسيج منابع درون اجتماعات ...
- طرح توانمند سازي در اسناد و راهكارهاي رسمي ايران # چاره جويي اسكان غير رسمي، رهيافتي يكپارچه و جامع نگر نياز دارد و تا مشكلات گوناگون اجتماعي – اقتصادي و كالبدي را با هم نشانه رود و از اثر ...
تجارب نظري و عملي تجارب نظري و عملي در جهان در آغاز هزاره سوم ميلادي جمعيت جهان از مرز 1/6 ميليارد نفر گذشته است و با آهنگ رشد سالانه اي حدود2/1 درصد در حال افزايش است. سهم كشورهاي در حال ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها