سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تفکیک اراضی
ضوابط صدور پروانه تفکیک اراضی 1-3 تفکیک املاک ساخته شده خدماتی کمتر از 1000 مترمربع مساحت با ضابطه تراکم کم مسکونی مجاز می باشد. 2-3- تفکیک اراضی مشاعی بزرگ مطابق تفکیک اراضی فاقد سند عمل می‌گردد (بخشنامه) 3-3- مراحل تغییر ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها