سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهسازي بافت قدیم؛
سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌ هاي شهري در ايران  سياستها و برنامه‌هاي اجرايي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در قبل از انقلاب اسلامي (قبل از سال 1300 خورشيدي) مهمترين دورة توسعه در تاريخ شهر و شهرنشيني ايران كه ...
تجارب بهسازی و بازسازی بافت‌های قديم شهری در كشورهای مختلف جهان تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در فرانسه بي شك شهر پاريس را مي‌توان به عنوان پيش گام در مرمت شهري شهرهاي اروپايي به شمار آورد. اقدام‌هاي هوسمان در ...
منشورها و قطعنامه‌هاي جهاني كنگرة آتن (1931)   منشور كنگرة آتن همزمان با اوج گيري نهضت معماري مدرن تدوين شده و بحث اساسي آن، ايجاد ارتباط منطقي ميان شكل و كاركرد بود. منشور آتن در چهارمين كنگره بين المللي معماران ...
ديدگاههاي نظري پيرامون بهسازي و نوسازي بافت قديم - ارتباط بناهاي يادواره‌اي با محيط اطراف (نظريه كاميلوسيت) در اين نظريه شهر كليتي از اجزاست و براي نيازهاي فرهنگي، اعتباري ويژه وجود دارد. ميدان‌ها و خيابان‌هاي شهر به عنوان عناصر اصلي ...
مكاتب بهسازی و نوسازی بافت قديم - فرهنگ گرايي اگوستوس و لبي نورث مورپوژن (1852 – 1812) از بنيان گذاران اين مكتب و منشأ موضع‌گيري مكتب فرهنگ گرايي است. او بر اين باور بود كه مهم ترين ملاك يك بناي ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها