سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه ریزی مسکن؛
بررسی بازآفرینی شهری و مسکن چکیده با توجه به آنکه هر شهری از همان زمان بنیان نهاده شدن مانند کودکی که از لحظه تولد روند پیر شدن را آغاز می کند، روندی فرسایش را پی میگیرد. فرسایش شهرها و محلات ...
سياستهاي مسکن در برنامه هاي عمراني قبل و بعد از انقلاب 2-9-4-1-1- سياستهاي مسکن در برنامه هاي قبل از انقلاب برنامه عمراني اول که در سال 1327 به تصويب مجلس رسيد حدود 28 درصد از کل اعتبار برنامه به شهرسازي ...
سياستهاي تأمين مسكن: به طور کلي سياستهاي مسکن در  بسياري از کشورها بر پايه دو  مکانيسم اقتصادي عرضه و تقاضا شکل مي گيرد و برنامه ريزيهاي مسکن بر اساس توجه به اين دو عامل اقتصادي ساماندهي مي شوند. اينکه اولويت ...
انواع مسكن: مسكن را از حيث انواع مي توان به سه دسته اصلي تقسيم كرد كه عبارت از مسكن آزاد ، مسكن حمايت شده و مسكن اجتماعي است. در برنامه ريزي مسكن حمايت شده و اجتماعي دخالت دولت را ايجاب ...
مسأله مسكن : مشكلات مسكن مانند ديگر ناهمواريها موجود در جامعه پديده اي نسبت كه بتوان آن را جدا و بي ارتباط با ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي مورد ارزيابي قرار داد (سيمبر، 1381: 234)  مشكل ...
  2-5- تقاضاي مسکن تقاضا، حاكي از علاقه مندي و توانايي خريد واحد مسكوني است و نبايد با آرزوها اشتباه شود. با وجود اين، اغلب از اين اصطلاح براي اشاره به نياز به صورت هنجاري براساس فرضهايي در مورد سطوح ...
ديدگاههاي مختلف در رابطه با مسكن اگر مسكن به عنوان يك كالاي غير منقول فرض شود مي تواند داراي دو ارزش متفاوت در جامعه داشته باشد. الف - ارزش مصرفي ب- ارزش مبادلاتي.  كلمه ارزش اغلب به دو معنا به ...
شاخصهاي مسکن شاخصهاي مسکن ابزار مناسبي جهت سنجش معيارها و ضوابط سياستهاي مسکن است. منظور از شاخصهاي مسکن، ارائه اطلاعات مناسب عمل است که به عنوان بازتاب جنبه هاي مختلف مسأله مسکن براي شناخت ابعاد و تدوين سياستهاي مربوط قابل ...
توليد و عرضه مسکن مباني نظري و تئوريک توليد مسکن عمدتاً بر پايه دو اصل اقتصادي تقاضا و عرضه استوار گرديده است. مهمترين نيروهاي فعال در بازار مسکن عبارتند از : - مصرف کنندگان يا متقاضيان مسکن - عرضه کنندگان ...
1 2
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها