سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه ریزی استراتژیک ؛
سابقه برنامه ریزی استراتژیک در جهان و ایران  مقدمه در طی ده سال اخیر، شهرهای متعددی اقدام به برنامه ریزی استراتژیک نموده اند؛ لندن، تورنتو، کادیز، دنور، دالاس، آنتونیو، برمینگام، کلیولند، سانفرانسیسکو، ممفیس از جمله این شهرها هستند. به طور ...
مدل تحلیلی  SWOT اساساً  SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصتها و تهدیدهای برون سازمانی است (Hom-Haacke.L.2001)، که  از ابتدای کلمات Strengh  به معنای قوت، Weakness  به معنای ضعف، Opportunity به معنای فرصت ...
کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در عرصه برنامه ریزی شهری قرن بیستم دوران شهرنشینی بی سابقه ای بوده است و در نقاط مختلف جهان، مفاهیم، روشها و ابزارهای متنوعی جهت مدیریت توسعه شهری به کار گرفته شده تا شرایط زیستی قابل ...
ورود برنامه ریزی استراتژیک در حوزه برنامه ریزی شهری نخستین بار منتقدان برنامه ریزی جامع و متمرکز، در دهه 1960 این اندیشه را مطرح ساختند که محدودیت شناختی و محدودیت اطلاعات در عرصه برنامه ریزی، ایجاب می کند که برنامه ...
رویکرد سیستمی  به عنوان برنامه ریزی استراتژیک یکی از مظاهر رویکرد سیستمی در برنامه ریزی شهری، "برنامه ریزی استراتژیک" است که بیشتر در ایالات متحده آمریکا رواج یافته است. اساس پیدایش برنامه ریزی استراتژیک، به دو منشاء متمایز نظری و ...
رویکرد سیستمی در برنامه ریزی شهری با انتشار و رواج نظریه عمومی سیستمها، نظریه سیبرنتیک و نظریه اطلاعات در دهه 1960، و بروز نا کامی ها و انتقادات جدی درمورد برنامه ریزی جامع، توسل به نظریه سیستمها در زمینه برنامه ...
برنامه ریزی استراتژیک در بخش عمومی(سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی) برنامه ریزی استراتژیک که از دهه 1960 در ادامه تکامل برنامه ریزی بلند مدت رواج پیدا کرد، بیشتر در میان شرکتهای بزرگ صنعتی و متخصصین امور بین الملل رواج داشت و ...
مزیتها و کاربردهای برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک به عنوان تلاشی منظم و سازمان یافته در راستای دستیابی به تصمیمها و اقدامات بنیادی که شکل دهنده و راهنمای آنچه یک سازمان(یا هر نهاد دیگر) هست، کارهایی که انجام می ...
دیدگاهها و رویکردهای مختلف در برنامه ریزی استراتژیک اندیشمندان براین عقیده اند که سیر تحول و روند شکل گیری دیدگاههای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در طول زمان مراحل زیر را شامل می شود که عبارتند از: 1. بودجه ریزی ...
1 2
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها