سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بافت های های ناکارآمد شهری و وضعیت کمی و کیفی آنها در ایران
بافت های های ناکارآمد شهری و وضعیت کمی و کیفی آنها در ایران
فهرست مطالب بافت های های ناکارآمد شهری و وضعیت کمی و کیفی آنها در ایران بی­تردید شکل­گیری و بخصوص بقا و گسترش پهنه­های نابسامان و ناکارآی شهری (و نیز روستایی)، ناشی از ناکارآمدی و کاستی­های برنامه­های توسعه بخشی و فضایی ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها