سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بافت فرسوده
3-1- شناسايي و تعيين گونه­ هاي بافت فرسوده در اين قسمت به دسته­ بندي و شناسايي بافت­هاي فرسوده پرداخته خواهد شد. 3-1-1- تعاريف بافت­هاي فرسوده و انواع آن براي تعيين گونه بافت فرسوده توجه به تعاريف ارائه شده از سوي ...
بررسي الگوهاي مشابه در زمينه ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري   تاریخچه دخالت در شهر   گرچه حدود دو قرن است که کشورهای اروپایی به حفظ و احیای مناطق قدیمی که دچار فرسودگی شهری شده اند پرداخته اند، اما دخالت ...
    مداخله در با فت فرسوده   مداخله در بافت هاي فرسوده و شيوه برخورد با آن ها همواره يكي از بحث انگيزترين مسائل در برنامه هاي شهري بوده است و رويكردهاي مختلفي در برخورد با بافت هاي فرسوده ...
شناسه هاي شناخت گونه هاي بافت فرسوده   دربسياري از بافت هاي فرسوده تركيبي از گونه هاي بافت وجود دارد كه در مواردي امر تشخيص را با دشواري مواجه مي كند. در رويارويي با چنين شرايطي تشخيص گونه هاي بافت ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها