سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بازتعدیل زمین
بازتعدیل زمین
باز تعدیل مشارکتی و فراگیر زمین برای بهبود توسعه شهری هبیتات رویکرد جدیدی به نام باز تعدیل مشارکتی و فراگیر زمین تدوین کرده است که مبتنی بر ابزار سنتی بازتعدیل زمین ( تجمیع ) در کشورهای توسعه یابنده با تاکید ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها