سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اینترنت اشیاء و شهر هوشمند
اینترنت اشیاء شهرهای هوشمند پایدار
فهرست مطالب اینترنت اشیا و برنامه‌های کاربردی کلان داده‌ها در شهرهای هوشمند پایدار چکیده شهر هوشمند پایدار پدیدۀ جدید فناورانۀ شهری است که درنتیجۀ توسعۀ سه روند مهم جهانی یعنی انتشار پایداری ،گسترش شهرنشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها