سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

[الگوي سياستگذاري مداخله مناسب دولت در مديريت زمين شهري
بازار زمين شهري
ضرورت دخالت دولت در بازار زمين شهري با اين که نظرات متفاوتي و گاهاً متضاد در خصوص مداخله دولت در بازار زمين شهري مطرح است اما همچنان، مداخله دولت جهت متوقف نمودن افزايش قيمت زمين به فوريت نياز است. چنين ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها