سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسکان غیر رسمی
اسکان غیر رسمی Informal Settlement بنا بر تعریف برنامه اسکان سازمان ملل سکونتگاه ها یا اسکان غیر رسمی بر اساس این مشخصه ها تعریف می شود: الف – منطقه مسکونی که در آن واحد های مسکونی در زمین هایی ساخته ...
2- تجارب نظري و عملي در ايران 1-2-مفاهيم و جايگاه قانوني 1-1-2- تعاريف حاشيه  نشيني در اسناد و پژوهشهاي رسمي در ايران # از دهه ي چهل شمسي، به اعتبار پژوهشهايي كه ابتدا در كميسيون ويژه ي بررسي مسائل حاشيه ...
1-1- ديدگاههاي جديد و مباني برنامه ريزي مديريت 1-1-1-رهيافت نظري چاره جويي اسكان غير رسمي در جهان * امروزه در جهان، سياست تخريب و  تخليه ي اجباري اسكان غيررسمي كاملا مطرود و خلاف پايه اي ترين حقوق بشر دانسته شده ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها