سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ابعاد كيفی مسكن
تحلیلی جامع بر «‌ابعاد كيفي مسكن » در ایران ويژگيهاي شهرنشيني در چهل سال گذشته، تحولات عميقي در عرصة شهرنشيني ايران روي داده است. شهر مهمترين عرصة بروز تحولات ناشي از مدرنيزاسيون جامعة ايراني بوده و از اين رو شهر ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها