سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آمایش سرزمین
مقدمه(تعریف و مفهوم آمایش سرزمین): تنظيم کنش متقابل بين عوامل انساني و عوامل محيطي به منظور ايجاد سازمان سرزميني مبتني بر بهره گيري بهينه از استعدادهاي انساني و محيطي، آمايش سرزمين ناميده مي شود. آمايش سرزمين در چارچوب اصول مصوب؛  ...
1-1- نظریه ها، دیدگاه ها و پشنهادها در زمینه آمایش 1-1-1-   سازمان ملل متحد سازمان ملل در گزارش‌های توسعه انسانی و معاهدات گوناگون به بیان پیشنهاداتی درزمینه کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ایجاد عدالت اجتماعی پرداخته است: همه نابرابری‌های منطقه‌ای نمی‌توانند ...
1-1-1-   آمایش سرزمین زیربنای توسعه متعادل در ایران اهداف تعیین شده در برنامه­ریزی‌های سطوح مختلف، حاکی از جایگاه بالای آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامه‌ریزی است. بهره وری از منابع و ...
1-1-1- مفهوم آمایش سرزمین در بررسی ریشه لغت آمایش، با توجه به مفهوم علمی آن و در جهت سازمان‌دهی فضا، مجموعه فعالیت‌های صورت خواهد گرفت که به‌نوعی در معانی مختلف مصدر «آمودن» مستتر است زیرا آمودن آنگونه که لغت­نامه دهخدا ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها