سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاربردی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی جهت بهره وری بیشتر

کاربردی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی جهت بهره وری بیشتر

دلایل کاربرد سنجش از دور در کشاورزی

فن سنجش از دور شامل تفسیر چشمی تصاویر است که معمولا از طیف های چند باندی و با قدرت تفکیک بالا استفاده می شود. بیشترین تصاویری که در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند تصاویر SPOT , LANDSAT , IKONOS و در بعضی مواقع اطلاعات داده های NOAA   می باشد.

نقشه های تهیه شده از این تصاویر در مقیاس یک میلیونیم تا پانصدهزارم بوده و باید تصاویر یکنواخت و بدون ابر باشند.

از مهمترین کاربردهای RS عبارت است از : – شناسایی و تخمین محصولات اراضی و تراکم آنها – ارزیابی شرایط محصول – پیش بینی و تخمین میزان محصول – تهیه و مشاهده نقشه های زمین های کشاورزی مشخص نمودن شرایط و ارزیابی کارایی مراتع ، علفزارها و چراگاه ها – بررسی طرح ها و وضعیت ساختاری خاک – بررسی منابع آب جهت کشاورزی – نظارت و کنترل شوری و زهکشها اطلاعات تصاویر ماهواره ای می توانند در تهیه ی نقشه های مربوط به کمیت و وضعیت محصول در زمین در شرایط آب و هوایی متفاوت به عنوان یک ابزار قوی در مدیریت بکار روند. سیستم RS و ارتباط آن با کشاورزی می تواند در کشورهای در حال توسعه الگوهای کشاورزی را بهبود بخشیده و متدولوژی ها را توسعه دهد.( کریمیان، افخمی، ۱۳۸۵)

کاربردی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی جهت بهره وری بیشتر

 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی

در علوم مختلف بسته به تعریف مسئله و أهداف تهیه سیستم، داده های متفاوتی مورد نیاز است. در مدیریت آبیاری یا به عبارت دیگر در شبکه های آبیاری و زهکشی مهمترین داده های موردنیاز جهت ورود به سیستم عبارتند از: داده های فیزیکی، داده های هیدرولیکی، اطلاعات هواشناسی و محصولات زراعی و خاک.

داده های فیزیکی شامل: – موقعیت و توضیح ساختارهای تحت کنترل – طول بازه ها و پروفیل های طولی کانال ها – سطح مقطع کانال ها در هر بخش داده های هیدرولیکی شامل: – ضریب زبری – تلفات تراوش آب در کانال و دیگر داده ها عبارتند از : داده ها و اطلاعات هواشناسی از قبیل مقدار بارندگی، درجه حرارت، تابش خورشید و..، داده ها و اطلاعات خاکشناسی، اطلاعاتی درباره گیاهان زراعی.

بعد از جمع آوری اطلاعات مذکور، نرم افزارهای مناسب جهت ورود و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز می باشد. به منظور ورود داده ها به سیستم اطلاعات جغرافیایی اغلب از نرم افزارهایی چون ,Arc Info , Arcview Arc GIS استفاده شده بعلاوه تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهایی مانند IDRISI ILWIS صورت گرفته که فایل خروجی آن قابل وارد شدن به نرم افزار های GIS می باشد. همچنین جهت انجام پارهای محاسبات مانند محاسبه نیاز آبی می توان در محیط برنامه نویسی نرم افزارهای GIS برنامه مورد نظر را نوشت یا از نرم افزارهای تخصصی محاسبه نیاز آبی استفاده نمود و خروجی های نرم افزار اخیر را به نرم افزار GIS وارد نمود به طوری که در نهایت کلیه اطلاعات در یک مجموعه گردآوری گردد.

داده های توصیفی یا هندسی مربوط به شبکه های آبیاری و زهکشی اغلب به صورت نقشه های 1:50000 یا 1:25000 می باشد که به صورت رقومی در محیط Auto CAD بوده و نیاز به تصحیح و انتقال به محیط GIS دارد. علاوه بر آن تصاویر ماهواره ای را با استفاده از فایل راهنمای آن و نقشه های CAD موجود زمین جهت تفکیک مسیرهای رودخانه و آبراهه ها، تشخیص مزارع در حال کشت و وضعیت موجود شوری، مناطق ماندابی و … مورد استفاده قرار می گیرد و اطلاعات آن به محیط GIS منتقل می گردد. بعد از ورود داده های مکانی هندسی به محیط که به صورت لایه لایه وارد می گردند دادههای توصیفی که اغلب شامل نیاز آبی عملکرد محصول در مزارع و یا تغییرات سطح ایستابی، جداول داده های مساحی اراضی کشاورزی، جداول آب تأمین شده توسط بهره برداری نیز به محیط GIS وارد می شوند. مهمترین قسمت ورودی به سیستم نیاز آبی است که به صورتهای مختلف قابل ورود به سیستم می باشد. استفاده از جداول سند ملی آب برای الگوهای مختلف کشت، استفاده از نرم افزارهای محاسبه نیاز آبي نظير Cropwat و نوشتن برنامه در محیط از مهمترین روشهای محاسبه نیاز آبی است. جداول سند ملی آب مانند سایر اطلاعات به سیستم وارد می گردد.

با استفاده از نرم افزار Cropwat نیاز آبی گیاهان زراعی کشت شده در مزارع را محاسبه نموده و با استفاده از یک رابط می توان نیاز آبی گیاهان مزارع، منطقه تحت کنترل مجرای خروجی، منطقه فرعی یا حتی سطوح انشعابی منطقه تحت کنترل را تعیین نمود و با تغییر فرمت خروجی ها نتایج را به سیستم GIS وارد کرده و جهت تجزیه و تحلیل استفاده نمود. بعلاوه نرم افزارهای کاربردی در سیستم اطلاعات جغرافیایی قابلیت نوشتن یک زیر برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی مناسب مانند Avenue در محیط Arcview VBS cript، در م حیط Arc GIS را دارا میباشند. ( کیانی، ۶۵۳ : ۱۳۸۴ ) بدین ترتیب با کاربرد یکی از سه روش مذکور با انتخاب یک مزرعه یا آبگیر کانال درجه دو، مساحت مربوط به هر مزرعه یا مزارع تحت پوشش کانال درجه دو، از بانک اطلاعاتی خوانده شده و با توجه به نیاز آبی گیاه که با برنامه محاسبه می گردد، مقدرا آب خالص موردنیاز بدست می آید. یک برنامه مناسب قادر خواهد بود با در نظر گرفتن دور آبیاری و راندمان های کاربرد آب، مقدار آب مورد نیاز تحویلی در هر آبگیر را محاسبه نماید.

بدین ترتیب کاربر قادر است با انتخاب آبگیر، مقدار آب را در هر دور آبیاری بدست آورد. این کار با تغییر پارامترهای هواشناسی یا الگوی کشت در هر سال یا فصل زراعی قابل تصحیح و محاسبه مجدد بوده و بهره برداران قادر خواهند بود به صورت به هنگام و در زمان واقعی از برنامه مورد نظر استفاده نمایند. در محیط GIS می توان شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی که ماهیت مکانی داشته را با نوشتن یک برنامه ساده که نیازمند دانستن وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت قدیم است، بدست آورد.

مهمترین شاخص های مورد محاسبه عبارتند از: تغییر نسبی شوری، تغییر نسبی عمق سطح آب زیرزمینی، تغییر نسبی عملکرد محصول در واحد سطح و مقدار تحویل آب در واحد سطح مزرعه که از تفاضل مقدار قدیم از جدید و تقسیم بر مقدار قدیم پارامتر مورد نظر بدست می آیند.( گلابی، ۱۳۸۵)

کلیدواژه : نکات کاربردی GIS ؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها