سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زير ساختار ملي داده هاي مكاني ارکان اساسی آنها

زير ساختار ملي داده هاي مكاني

در  مطالعات و برنامه ريزي هاي ملي، اطلاعات مكاني از پيش نيازها و عوامل ضروري به شمار مي آيد با توجه به اهميت توليد داده هاي مكاني و هزينه هاي سنگين آن لازم است كه در اين زمينه سياستگذاري اساسي در سطح ملي صورت گيرد. بزرگترين مقياسي كه در سطح ملي داده هاي مكاني رقومي توليد شده است.

نقشه هاي توپوگرافي به مقياس 1:25,000 مي باشد كه اين مقياس براي بعضي از مطالعات مناسب نمي باشد. لذا مي توان مطالعات جغرافيايي را از نظر داده هاي مكاني سطح بندي نمود و در سطوح متفاوت از مقياسهاي مختلف استفاده نمود. بنابراين امر توليد، توزيع  و مديريت بهينة داده هاي مكاني در كشور نياز به خط مشي ها و تدوين قوانين و استانداردهاي ملي دارد و اجراي سياستگذاري يكسان در كل كشور نتايج مطلوبي چون صرفه جويي اقتصادي و زماني، جلوگيري از دوباره كاري، تسهيل تبادل اطلاعات، جلب مشاركت بخش خصوصي و توسعة پايدار در كل كشور را به همراه دارد.

زير ساختار ملي داده هاي مكاني 4 ركن اساسي ذيل را در بر مي گيرد (قواميان،   (1379

اجزاء  زیرساختار داده های ملی مکانی

اجزاء  زیرساختار داده های ملی مکانی

ارکان اساسی زير ساختار ملي داده هاي مكاني

 

  1. قوانين و مقررات: نظام مند نمودن فعاليتهاي داده اي در بكارگيري سيتمهاي اطلاعا ت جغرافيايي نياز به تدوين قوانيني فراگير دارد كه حدود وظايف و نحوة ارتباط بخشهاي مختلف را مشخص نمايد. اين قوانين بايد شامل مسائلي از قبيل نوع داده هاي پايه اي توليد شده، نحوة مشاركت ملي سازمانهاي مختلف در توليد و نگهداري داده ها، جنبه هاي مديريتي تبادل داده ها و نرخ گذاري آن و … باشد.
  2. استانداردها و دستور العمل ها: استاندارسازي در اطلاعات مكاني نقش مهمي در مشخصات فني و كيفيت داده ها و سيستمها دارد. اين استانداردها شامل مشخصات لازم داده ها و سيستمها، ويژگي هاي مربوط به عوارض، نحوة مدل سازي و مستند سازي مي باشد. بعبارت ديگر اعمال استانداردها در سطح سبب تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان هاي مختلف مي شود و همچنين رعايت استاندارهاي بين المللي GIS امكان تبادل داده ها را در سطح بين المللي نيز فراهم مي سازد(West and Traci ,2001
  3. ابزارهاي جستجو در تبادل داده هاي مكاني: امروزه كشور هاي پيشرفته سيستمي به نام Clearinghouse را روي سايتهاي اينترنت مستقر مي نمايند. اين سيستم شامل مجموعة استانداردها، نرم افزارها، سخت افزارها و دستورالعمل هايي براي تسهيل سفارش داده هاي مكاني مي باشد. يك  Clearinghouse مي تواند آگاهي هاي لازم در زمينة داده هاي موجود در سازمان هاي مختلف و يا برنامه ريزي براي توليد داده هاي مكاني را در اختيار جامعه قرار دهد و در نتيجه از دوباره كاري ها و صرف هزينه هاي اضافي جلوگيري نمايد.
  1. لايه هاي اطلاعات مكاني مهمترين ركن زير ساختار ملي داده هاي مكاني مي باشد. اين لايه هاي اطلاعاتي بايد در زمينه هاي موضوع، پوشش و كيفيت مشخص باشند تا بتوانند به عنوان بستري مشترك در تصميم گيري ها مورد استفاده قرار گيرند. اين لايه ها زيرساختار مطالعات جغرافيايي قرار مي گيرند كه با سياست هاي كلان كشوري هماهنگ است و توسعة پايدار و هماهنگ براي تمام كشور را ممكن مي سازد.
کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها