سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرآیند برنامه­ ریزی کاربری اراضی

فرآیند برنامه­ ریزی کاربری اراضی

فرآیند برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه زمینه ­های دیگر برنامه­ریزی از درک پدیده برنامه­ ریزی (تعربف مسأله یا مشکل) شروع و پس از تدوین اهداف و تعیین اولویت­ها به تولید راهبردها و ارزیابی و اجرا منجر می­شود و این روند به صورت ممتد و دورانی ادامه می­یابد. فرآیند برنامه­ریزی کاربری  اراضی شهری را به صورت ساده­تری می­توان متشکل از سه مرحله دانست:

  • شناخت وضع موجود ؛
  • تعیین اهداف ،
  • روش کار ؛

 

طبق فرآیند فوق برنامه­ریزی کاربردی اراضی گام­های ذیل را شامل می­شود:

گام اول: تعریف مسأله، در مدل برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری تعریف مسأله در برگیرنده عنوان روش و موجز مسأله، تعیین ابعاد، زمینه ها و تجزیه و تحلیل ساختار آن  است.

گام دوم: تعیین اهداف و مقاصد، اهداف ومقاصد در برنامه­ریزی اراضی ارتباط نزدیکی با تعریف مسأله دارد و شامل محدوده کلی مسأله و به طور کلی مقاصد و نتایجی است که راه حل­ها درصد دست یابی به آن­ها هستند و تا حد امکان باید به صورت کمی بیان شوند تا سطوح نسبی دست­یابی به آن­ها ممکن و قابل مقایسه باشد.

گام سوم: تعیین رهنمودهای کلی در جهت ارائه­ی راه حل­ها برای تصمیمات برنامه­ریزی و اجرایی.

گام چهارم: ارزیابی طرح­ها و انتخاب.

گام پنجم: اجرا وکنترل پیشرفت کار.(پور محمدی،1382،7-6)

نمودار(2- 1): فرآیند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری را نشان می­دهد.

منبع: (پور محمدی، 1382، 7)

هم­چنین فرآیند طراحی کاربری اراضی در برنامه فضایی شهر به شش مرحله نیمه مستقل و متوالی قا­بل تقسیم است و در یک مرحله جداگانه (مرحله هفتم) که به نام مرحله طراحی یا طراحی مجدد است،  نتایج شش مرحله قبلی تحلیل می­شود. دو مرحله اول این فرآیند تقاضاهای آتی برای مکان (محل و موقعیت مناسب) و فضا ( فضا و مساحت مناسب ) را ارائه می­دهند که با عنوان نیازهای مکانی – فضایی مطرح است.

به طور خلاصه این هفت مرحله عبارتنداز:

مرحله اول: فرمول بندی نیازهای مکانی[1]

مرحله دوم: نیازهای فضایی[2]

مرحله سوم: تحلیل تناسب اراضی[3]

مرحله چهارم: برنامه مقدماتی آزمایشی الگوهای توسعه افق بسیار دور[4]

مرحله پنجم: تعیین ظرفیت تصرف[5]

مرحله ششم: الگوهای آزمایشی برای طرح کاربرد اراضی، موازنه عرضه و تقاضای کاربری­های اصلی در افق 25-20ساله.

مرحله هفتم: طرح برنامه کاربری اراضی، ترکیب دوباره گام­های قبلی و تطبیق نمودن طرح یادگیر مراحل برنامه ­ریزی (رحیمیون،: 1377، 17).

[1] Location requlrements

[2] Space Requirements

[3] Land suitability Analysis

[4] Horzon Year Concepts

[5] Holding Capacity

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها