سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مسأله مسكن و  راهكارهای رفع مشكلات مسكن

مسأله مسكن :

مشكلات مسكن مانند ديگر ناهمواريها موجود در جامعه پديده اي نسبت كه بتوان آن را جدا و بي ارتباط با ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي مورد ارزيابي قرار داد (سيمبر، 1381: 234)  مشكل مسكن در همه جاي دنيا وجود دارد ولي در كشور هاي در حال توسعه به دليل رشد سريع جمعيت و شهرنشيني، مهاجرت هاي داخلي، فقدان منابع مالي كافي، مشكلات مربوط به عرضه زمين، تأمين مصالح ساختماني و كمبود نيروي انساني متخصص و مهم تر از همه نبود خط مشي، سياست گذاري و برنامه هاي مناسب در خصوص زمين و مسكن اين مشكل به صورت حاد و بحراني در آمده است (دلال پورمحمدي،1379: 8).  افزايش سريع جمعيت و خصوصيات جواني آن، گرايش به تملك مسكن مستقل و جابجايي هاي بدون برنامه ريزي، همواره با گراني زمين شهري و متعاقباً محدوديت و كمبود خدمات، مسكن را در شهرها به عنوان يك معضل عمــومي پيچيده مطـرح مي سازد (صرامي،1377: 93).   مشكلات مسكن را مي توان به طور كلي به دو بخش مشكلات عام و مشكلات خاص تقسيم نمود(دلال پور محمدي،1379: 8).

الف ) مشكلات عام :

 • محدوديت توان اجرايي دولتها به دليل ناهماهنگي و عدم انجام بين برنامه هاي سكونتي و سياستهاي تأمين مسكن و عدم همراهي اين برنامه ها با سياستها و برنامه هاي كلي اقتصادي، اجتماعي، به ويژه برنامه هاي كنترل جمعيت و هدايت مهاجرت.
 • محدوديت منابع مالي دولتها، در حل تامين مسكن گروه هاي كم درآمد.
 • عدم كفايت بخش خصوصي در تأمين مسكن مخصوصاً براي گروه هاي كم درآمد.
 • تعارض و ناهماهنگي بين دو سيستم برنامه ريزي بخشي و مقطعي با برنامه ريزي مسكن و  برنامه ريزي هاي شهري و منطقه اي.
 • مقطعي بودن برنامه هاي مسكن و عدم وجود يك برنامه ريزي جامع مسكن با توجه به برنامه هاي كلان توسعه.
 • رشد سريع جمعيت و افزايش شهرنشينان.
 • فقدان استانداردهاي مشخص ساختماني براي طرح، توليد و اجرا.
 • فقدان نهاد هاي سرمايه گذاري مسكن و ساختمان و عدم حضور اين بخش در بازار سرمايه.
 • فقدان نظام حرفه اي و استيجاري در عرضه كل مسكن.
 • تفاوت زياد بين نيازمندان واقعي مسكن و متقاضيان مؤثر آن.
 • انحراف سرمايه ها از بخش توليدي مسكن به بخش خدماتي مسكن به دليل افزايش قيمت ها در اين بخش(دلال پور محمدي، 1379: 8).

ب) مشكلات خاص:

 • كمبود زمين لازم براي توسعه شهري و ايجاد واحدهاي مسكوني.
 • كمبود مصالح ساختماني و عدم وجود استانداردهاي لازم در ارتباط با توليد مصالح ساختماني.
 • فقدان تسهيلات كافي با شرايط مناسب براي گروه هاي كم درآمد بعضاً عدم دسترسي گروه هاي كم در آن به اين تسهيلات و توزيع نامتناسب اعتبارات مالي، بين گروه هاي مختلف درآمدي.
 • كمبود نيروي انساني متخصص و نيمه متخصص در امر مسكن، توزيع نامناسب آن در مناطق مختلف.
 • فقدان الگوي ساخت مرتبط با نيازها و امكانات، حاكم بودن رفتار سنتي، نبود نيروي انساني متخصص در امر استفاده از ماشين آلات پيشرفته ساختماني، كمبود ماشين آلات و كارگاه هاي توليد ادوات ساختماني و عدم كاربرد صحيح فن آوري در امر تهيه مسكن.
 • ناهماهنگي بين سازمان ها و نهاد هاي مرتبط با مسكن، ضعف بنيه مالي و فني شهرداري، نظام غير مدون ساختماني، معماري، شهرسازي، و تأسيساتي، فقدان ضوابط و استانداردها و چارچوب هاي مطالعاتي اوليه كه در قالب آنها طرحها ريخته شده و بايد با خصوصيات محلي هماهنگ شوند(دلال پور محمدي، 1379: 8).با توجه به موارد گفته شده مشکلات عام و خاص بخش مسکن شهر کاشان شامل موارد زير مي باشد:

 راهكارهاي رفع مشكلات مسكن:

با توجه به وضع اقتصادي، اجتماعي و سياسي و فرهنگي جامعه دولتها مي توانند براي كاهش نابساماني ها در بازار مسكن در دراز مدت سياستهاي زير را اعمال كنند.

الف) كاهش رشد جمعيت

ب) جلوگيري از مهاجرت روستائيان و ساكنان شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ

ج ) اقدامات دولت در مورد تهيه مسكن ارزان قيمت: اين شامل سياستهايي مي شود كه دولتها براي تأمين مسكن اقشار كم درآمد به كار مي گيرند(سيمبر،1381: 238).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها