سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عرضه و تقاضای مسکن و عوامل مثر بر آنها

 

2-5- تقاضاي مسکن

تقاضا، حاكي از علاقه مندي و توانايي خريد واحد مسكوني است و نبايد با آرزوها اشتباه شود. با وجود اين، اغلب از اين اصطلاح براي اشاره به نياز به صورت هنجاري براساس فرضهايي در مورد سطوح تقاضا، تعريف مي شود. استانداردها يا هنجارهاي نياز را نبايد در سطحي قرار داد كه منعكس كننده استانداردهاي قابل تأمين توسط خانوارها و دولت نباشد. نياز و تقاضا هر دو با آرزوها مرتبط هستند (فيلد و مک گرگور، 1376:104). اغلب آرزوها بعد ذهني تأمين مسكن بوده و به صورتي پيچيده با تقاضا و نياز كنش متقابل دارند.  آرزوها در خلاء ايجاد نمي شوند، بلكه به صورتي فرهنگي و اجتماعي شكل مي گيرند و ارزش در نظر گرفتن دارند، اما تشخيص آنها دشوار است.  بيشتر سازندگان مسكن ادعا مي كنند كه از خواست مصرف كننده آگاهي دارند در حالي که چنين به نظر نمي رسد(همان منبع،108).

2- 5-1- عوامل مؤثر در تقاضاي مسكن:

عوامل مؤثر بر تقاضاي مسكن را مي توان به شرح زير عنوان كرد(دلال پور محمدي، 1379: 49).

الف) عوامل جمعيت شناختي: شامل حجم جمعيت، نرخ شهر نشيني، نرخ تشكيل خانوار، نرخ رشد جمعيت، مهاجرت، تغييرات بعد خانوار، تراكم در واحد مسكوني و تركيب سني جمعيت است كه شناخت تركيب جمعيت خصوصاً براي جمعيتهاي جوان بسيار مهم و ضروري است .

ب) عوامل اقتصادي: شامل درآمد خانوارها، سطح كلي هزينه ها، قيمت مسكن و قيمت ساير كالاها و تغييرات آن، سياستهاي اقتصادي و رفاهي حاكم بر جامعه، رشد درآمد، توزيع در آمد در جامعه، دارايي خانوار، نسبتي از درآمد كه به مسكن اختصاص مي يابد، تورم و نرخ آن، نرخ بهره، هزينه اجاره مسكن و به طور كلي  وضعيت اقتصاد كلان آن است.

ج) عوامل فرهنگي: طرز استفاده طبقات مختلف از مسكن، طرز تلقي مردم از مسكن، نوع خانوارها ( گسترده ،    هسته اي ) و مشخصات خانوارها نظير سن، ميزان تحصيلات، مهارت، شغل، سرپرست خانوار، طبقه اجتماعي و غيره است.

د) سياستهاي دولت: مهاربودن كمكهاي مالي مسكن و سياستهاي پولي دولت مثل تعيين عوارض و يارانه از جمله اين سياستها است.

ه ) شرايط اعطاي وام و ديگر تسهيلات اعتباري، حوادث طبيعي ( مانند سيل زلزله )، نرخ تخريب ساختمانهاي مسكوني، مشخصات بازار مسكن و كيفيت عرضه آن، آثار نوسازي شهري و سرعت نوسازيها از ديگر عوامل مؤثر در تقاضاي مسكن است.

2-6- عرضه مسكن:

عرضه مسكن شامل واحدهاي مسكوني است كه براي استفاده شخصي، فروش يا اجاره ساخته مي شود و جابجايي خانه ها را نيز در بر مي گيرد (رفيعي،1371: 27).  عرضه مسكن اثر عمده و قوي در اقتصاد ملي دارد و تغييرات در عرضه مسكن در نرخ بيكاري، سطح عمومي قيمتها، آمار ازدواجها، ميزان اعتماد و سطح انتظارات اقتصادي مردم تأثير عمده دارد.

2-6-1- عوامل مؤثر در عرضه مسکن

به طور كلي در ادبيات موجودردرزمينه تحليل بازار مسكن، عرضه مسكن تابعي از عوامل زير شناخته شده است:

 • سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسكن
 • نرخ بازگشت به سرمايه در مسكن ( درمقايسه با ساير صور سرمايه گذاري)
 • اعتبارات عمراني دولت دربخش مسكن
 • نرخ بهره
 • شاخص اجاره بها
 • شاخص قيمت فروش
 • شاخص دستمزد كارگران ساختمان ( ماهر و غير ماهر )
 • سطح شاخص هاي ساختماني
 • سطح شاخص قيمت زمين
 • سطح شاخص بهاي انشعاب آب، برق،گاز و …
 • سطح شاخص قيمت زمين (نعمت پژوه، 1377: 11).
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها