سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شاخص های مسکن

شاخصهاي مسکن

شاخصهاي مسکن ابزار مناسبي جهت سنجش معيارها و ضوابط سياستهاي مسکن است. منظور از شاخصهاي مسکن، ارائه اطلاعات مناسب عمل است که به عنوان بازتاب جنبه هاي مختلف مسأله مسکن براي شناخت ابعاد و تدوين سياستهاي مربوط قابل استفاده هستند. همچنين شاخصهاي مسکن به سادگي وجوه کمي و کيفي کمبودها و ابعاد مسکن در وضع موجود و يا در هر مقطع مورد نظر را نشان مي دهند. به کمک شاخصها، مي توان شرايط تهيه مسکن را ارزيابي و سنجش کرد و تصويرملموسي از شرايط سکونتي را بدست داد. مهمترين کاربرد شاخصها: بالا بردن سطح اطلاعات موجود به منظور شناخت شرايط سکونتي ساکنان است. به طوري که تصميم گيران بتوانند تأثير مسکن را بر زندگي ساکنان به صورت دقيق تر و بهتر ارزيابي و تعيين کنند. شاخصهاي مسکن، مناسبترين ابزار اندازه گيري پيشرفت و تحقق هدفهاي کلي بشمار مي رود و ارزيابي کليه سطوح از خرد تا ملي را امکانپذير مي سازد(حبيبي و ديگران، 1370: 26).

مهمترين شاخصهايي که در ارتباط با مسکن قبل از هر چيز بايد به نقش و اهميت آنها پي برد عبارتند از :

– شاخصهاي اجتماعي – شاخصهاي فيزيکي – شاخصهاي هزينه اي – شاخصهاي حقوقي و قوانين موجود – شاخصهاي مکاني – شاخصهاي خدماتي

  • در شاخصهاي اجتماعي :تراکم نفر و خانوار در واحد مسکوني و متوسط اتاق براي هر خانوار مورد توجه قرار مي گيرد.
  • در شاخصهاي فيزيکي :سرانة زير بناي مسکوني( متر مربع)، مساحت واحد مسکوني( متر مربع)، تعداد واحد مسکوني در هکتار، سهم بخش هاي مختلف در توليد مسکن، زمين تخصيص يافته به واحد مسکوني ( متر مربع) مورد بررسي قرار مي گيرد.
  • در شاخصهاي هزينه اي: درصد تخصيص يافته از توليد ناخالص ملي به بخش مسکن از کل اعتبار بخش مذکور و نسبت سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري و بانکي و سازندگان مسکن مورد توجه مي باشند. در شاخصهاي حقوقي، نوع تصرف واحد هاي مسکوني اعم از ملکي عرصه و اعيان، ملکي اعيان، اجاره، اجاره و رهن و غيره بررسي مي شود.
  • در شاخصهاي مکاني: مکان گزيني واحد مسکوني در عرصه هاي علمي، منطقه اي، استاني، شهري و روستايي توجه مي شود.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها