سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

توليد و عرضه مسکن

توليد و عرضه مسکن

مباني نظري و تئوريک توليد مسکن عمدتاً بر پايه دو اصل اقتصادي تقاضا و عرضه استوار گرديده است.

مهمترين نيروهاي فعال در بازار مسکن عبارتند از :

– مصرف کنندگان يا متقاضيان مسکن – عرضه کنندگان يا توليد کنندگان- تأمين کنندگان منابع مالي- دولتها

هر يک از گروهاي فوق در بازار مسکن منافعي را دنبال مي کنند و قانون حاکم بر رفتار آنها قانون عقلايي است. بر طبق اين قانون مصرف کنندگان و توليد کنندگان به دنبال حداکثر سود حاصل هستند. در بازار مسکن عوامل ديگري مانند سرمايه داران و تأمين کنندگان منابع مالي نيز وجود دارند. آنها نيز سعي در افزايش سرمايه و به حداکثر رساندن سود خود دارند. دولتها نيز در بازار مسکن اهدافي را دنبال مي کنند. بخش مسکن يکي از مهمترين نيازهاي اساسي و ضروري خانواده ها است و در بر طرف نمودن مشکل مسکن از بخشهاي بسيار حساس اقتصاد جوامع مختلف به حساب مي آيد. دولتها مي توانند با برنامه ريزي دقيق و استفاده از ابزارهاي سياستگذاري در اين بخش به اهداف خود نائل شوند.

عرضه مسکن تابع عواملي مانند: موقع جغرافيايي، شرايط آب و هوايي، شکل طبيعي و بستر محيط فناوري ساخت، مهارت و ترکيب نيروي کار، ظرفيت و توان توليدي جامعه، سرمايه گذاري در امور زير بنايي و غيره است( عيان بد، 1375: 16). عده اي از کارشناسان با استفاده اصول اقتصادي عرضه و تقاضا به بررسي عوامل توليد و تقاضاي مسکن در جامعه پرداختند.

براي انجام برنامه ريزي در زمينه مسکن مدلهايي وجود دارد که اين مدلها شامل مدل اقتصاد سنجي در عرضه و تقاضا و همچنين مدل پيش بيني تقاضاي مسکن.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها