سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعریف برنامه ريزی از دیدگاه شهرسازان

برنامه ريزي:

از برنامه ريزي  تعاريف بسياري ارائه شده است اما تعريف کلي که مورد قبول همگان قرار گيرد ارائه نشده است. در يک تعريف ساده مي توان برنامه ريزي را کوششي در جهت انتخاب بهترين برنامه ها در جهت رسيدن به هدفهاي مشخص دانست( شيعه، 1377: 85).

همچنين برنامه ريزي را يك فعاليت اجتماعي يا سازماني آگاهانه براي توسعه راهبرد هاي بهينه از فعاليت هاي آتي تعريف كرده اند كه در جهت دستيابي به مجموعه اي از اهداف مورد نظر براي گشودن مشكلات برنامه ريزي در زمينه هاي پيچيده اي است كه با قدرت و تعهد به تخصيص منابع لا‌زم در جهت اجرايراهبرد انتخاب شده همراه است. در اين تعريف، برنامه ريزي با انتخاب راهي از ميان راه حل هاي مختلفي كه براي آينده گشوده است و حصول اطمينان از اجراي آن راه كه اين مستلزم تخصيص منابع است، سر وكار دارد.  از آنجا كه برنامه ريزي فعاليتي است كه از يك سو به تصميم گيري مربوط مي شود و از سوي ديگر به تخصيص منابع، بنابراين فعاليتي سياسي است ( عبدي دانش پور، 1382: 5).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها