سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روش ضریب مکانی

روش ضریب مکانی[1] :

این روش برای شناسایی بخش پایه درمناطق مختلف به کارمی رود و یکی ازمعروفترین نظریه های رشداقتصاد پایه است. این نظریه تأکید خاص برتفکیک فعالیت های پایه ای و بقیه به عنوان فعالیت های غیرپایه ای دارد. مدل ( (L.Q یا ضریب مکانی ازرابطه زیربدست می آید:(زیاری،1378،ص176-179)

 

الف : اشتغال دربخش  iدرمنطقه j

ج : اشتغال دربخشi درکل کشور

 

حال :

 

اگر L.Q = 1 باشد، منطقه در تولید و یا ارائه خدمات خودکفاست.

اگر L.Q >1 باشد، منطقه صادرکننده است.

اگر L.Q <1 باشد، منطقه وارد کننده است.

[1]– Location Quotient

کلیدواژه : مدل های کمی ؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها