سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 فرضیه شهر جهانی (the World city Hypothesis)

 

 فرضیه شهر جهانی (the World city Hypothesis) :

 جهانی شدن، یک جامعه بدون مرز را تشکیل می دهد. اما نقشهای مختلف اقتصادی به درستی و آزادانه توزیع نشده اند و سرمایه و صنایع، باعث همگرایی جغرافیایی آن در یک شهر خاص، به دلیل ارتباط با کارکردهای اقتصاد جهانی شده است. در طول این فرایند، سرشاخه های شرکتهای چندملیتی، نقشهای خدمات تجاری را برای چنین ادارات و مؤسسات مالی بین المللی فراهم کرده اند؛ دیگر سازمانهای بین المللی و کارکردهای مخابره اطلاعات از راه دور با هم ترکیب می شوند تا یک مرکز جغرافیایی برای فرایند ارتباطات و اطلاعات تعریف کنند؛ و آنها به صورت نقاط مرجع برای جریانات مالی و فرهنگی درمی آیند که نظم جهانی را حفظ می کنند.

فرضیه شهرجهانی به سازمان فضایی تقسیم جدید بین المللی کار که به وسیله جان فریدمن و سایرین در دهه 1980 ارائه شد و به صورت هفت پیشنهاد نشان داده شد، برمی گردد. بر طبق پارادایم فریدمن، نقش های یک شهر جهانی به صورت مرکز ثقلی برای سیستم اقتصاد جهانی است؛ اما اکثر بخشهای جهان، عملاً از این فضای با اهمیت بزرگ محرو اند.

یک شهر جهانی، عبارت است از یک ناحیه بزرگ مقیاس شهری که فعالیتهای متقابل اجتماعی – اقتصادی سطح بالا را درک کند و دارای یک ساختار سلسله مراتبی بر طبق قدرت اقتصادی باشد. (راجر کاوس، 2005، ص 482)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها